Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області», затвердженого рішенням Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 16

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від__________

 

 

Зміни та доповнення, що вносяться до Порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області

 

  1. У першому абзаці преамбули Порядку після слів «…Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584…» додати:

«(зі змінами та доповненнями),»

 

  1. Абзац перший пункту 10 Порядку викласти в наступній редакції:

«Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги.»

 

  1. Пункт 10 Порядку після другого абзацу доповнити наступними абзацами:

«Після отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг позичальник не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

Відсотки за користування кредитом також не нараховуються:

військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Умови кредитування, визначені абзацами четвертим – шостим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані відповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» подружжям, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом чи військовозобов’язаним.

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування відсотків за користування кредитом вносяться шляхом підписання додаткового договору.».

 

  1. Пункт 11. Порядку доповнити наступним реченням:
  2. Пільги надаються починаючи з дня внесення відповідних змін до кредитного договору».

 

  1. Пункт 27 Порядку після абзацу другого доповнити наступними абзацами:

«За порушення строку платежу з погашення кредиту пеня не нараховується:

військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби;

громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводиться антитерористична операція, на час проведення антитерористичної операції – у період з 14 квітня 2014 року.

Умови кредитування, визначені абзацами третім – шостим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані відповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» подружжям, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом, військовозобов’язаним або такими, що зареєстровані та постійно проживають чи переселилися з населеного пункту, де проводиться антитерористична операція.

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування пені за порушення строку платежу з погашення кредиту вносяться шляхом підписання додаткового договору.».

 

 

 

Директор Миколаївського регіонального

управління Фонду                                                                                   В.П. Булах