До уваги громадян!

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 28 жовтня 2019 р. №895 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №819».

Цим актом внесено наступні зміни до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №819 “Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом”:

1. У Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом:

1) у другому реченні абзацу першого пункту 5 після слів “у відповідній області” доповнити словами і цифрами “, а для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва, — 1,5 раза”;

2) абзац шостий пункту 8 викласти в такій редакції: “строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта житлового будівництва підтверджено забудовником документально та не перевищує 12 місяців з дати укладення одержувачем державної підтримки із забудовником договору про придбання житла;”;

3) абзац восьмий пункту 11 після слів “довідки з місця роботи” доповнити словами “та відомості з Державного реєстру фізичних осіб ― платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів,”;

4) доповнити Порядок пунктом 121 такого змісту: “121. Держмолодьжитло та його регіональні управління забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів, здійснюють заходи шляхом укладення відповідного договору щодо виконання забудовниками перед одержувачами державної підтримки своїх зобов’язань з будівництва, прийняття в експлуатацію об’єктів, в яких придбавається житло, та отримання одержувачем державної підтримки документів щодо права власності на житло.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла:

1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту: “Мінрегіон на підставі інформації, наданої Держмолодьжитлом до 15 листопада поточного року, про відсутність в регіонах об’єктів, на будівництво (придбання) яких може надаватися державна підтримка, може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями. Коригування розподілу бюджетних коштів здійснюється пропорційно кількості громадян, що відповідають вимогам Порядку, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, та претендують на отримання державної підтримки в адміністративно-територіальних одиницях. Мінрегіон здійснює до 1 грудня поточного року у межах наявного залишку бюджетних коштів коригування розподілу зазначених коштів між адміністративно-територіальними одиницями відповідно до розрахунків щодо потреби в коштах, наданих Держмолодьжитлом.”;

2) в абзаці третьому пункту 5 цифру “5” замінити цифрами “10”;

3) у пункті 7 цифри “10” замінити цифрами “20”. 

Додатково Миколаївське РУ повідомляє про внесення змін до Технологічної карти до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, згідно з якими термін подання необхідних документів та заяви про надання державної підтримки громадянами складає 5 робочих днів з дати розміщення повідомлення на сайті.