Шановні позичальники!

 Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла повідомляє, що за кредитними договорами згідно постанови КМУ № 584 від 29.05.2001, укладеними до 2016 року включно, термін сплати щоквартального платежу та відсотків за користування кредиту не пізніше останнього дня поточного кварталу. За кредитними договорами, укладеними з 2017 року, Позичальник сплачує відсотки та здійснює погашення кредиту щоквартально з 1-го (першого) по 10-е (десяте) число першого місяця кварталу наступного за звітним. Якщо останній день для сплати планового платежу з погашення кредиту та сплати відсотків припадає на вихідний або святковий день, то сплата чергового планового платежу здійснюється у перший за таким днем робочий день. Дострокове повне або часткове погашення кредиту дозволяється у будь-який банківський день. У разі сплати (погашення) Позичальником кредиту у сумі, що перевищує розмір планового платежу з погашення кредиту, зобов’язання Позичальника з погашення кредиту зменшуються на суму такого погашення, надлишкова сума зараховується в рахунок сплати чергових платежів з погашення Кредиту.

Нагадуємо, що за кредитними договорами, укладеними до 2012 року Позичальники зобов’язані щороку надавати Миколаївському РУ підтвердження укладення договору страхування житла. За кредитними договорами, укладеними після 2013 року, щороку надається підтвердження укладення договорів страхування предмету іпотеки (житла) та страхування життя Позичальника від нещасного випадку.

Реквізити

Страхові компанії, що акредитовані Держмолодьжитлом.

Щороку всі Позичальники зобов’язані подавати Миколаївському РУ довідки про доходи.

Просимо сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання за кредитними договорами.