Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

1. Програма «Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 21.12.2017 №32/7:

- Відсоткова ставка: 3 % річних суми зобов’язань. Позичальник, який має дитину (дітей), звільняється від сплати відсотків за користування Кредитом. Відсотки за користування кредитом також не нараховуються: військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

- Сума: Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначається регіональним управлінням Держмолодьжитла, виходячи з норми 21 кв. м загальної площі житла на одного члена сім’ї позичальника та додатково 20 кв. м на сім’ю, вартості будівництва (реконструкції), придбання житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. м загальної площі житла не може перевищувати найменшого показника, визначеного між експертною оцінкою та ціною забудовника (продавця)

- Період кредиту: до 30 років

- Страховка: страхування предмета іпотеки – щорічно до повного виконання зобов’язань 0,2% від вартості предмету іпотеки, страхування від нещасного випадку – щорічно до повного виконання зобов’язань 0,2% від суми кредиту, страхування відповідальності Позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом – одноразово включена до суми кредиту 4,4%.

- Схема погашення кредиту: щоквартально однаковими платежами

- Штраф за несплату часткової компенсації витрат Кредитора, пов’язаних з наданням, управлінням кредитними коштами, у тому числі здійсненням заходів з метою повернення коштів кредиту до бюджету: 150 (сто п’ятдесят) гривень за кожне порушення

- Пеня: пеня в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

2. Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради від 25.09.2020 №2

- Відсоткова ставка: 3 % річних суми зобов’язань. Позичальник, який має дитину (дітей), звільняється від сплати відсотків за користування Кредитом. Відсотки за користування кредитом також не нараховуються: військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

- Сума: Розмір кредиту на придбання житла визначається регіональним управлінням Держмолодьжитла, виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 м2 житла, експертної оцінки або договірної вартості житла без урахування першого внеску позичальника.

- Період кредиту: до 30 років

- Страховка: страхування предмета іпотеки – щорічно до повного виконання зобов’язань 0,2% від вартості предмету іпотеки, страхування від нещасного випадку – щорічно до повного виконання зобов’язань 0,2% від суми кредиту.

- Схема погашення кредиту: щоквартально однаковими платежами.

- Штраф за несплату часткової компенсації витрат Кредитора, пов’язаних з наданням, управлінням кредитними коштами, у тому числі здійсненням заходів з метою повернення коштів кредиту до бюджету: 150 (сто п’ятдесят) гривень за кожне порушення

- Пеня: пеня в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми»

https://mk.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Миколаївським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти»

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ»
Місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Робоча 2а, офіс 507
Контактний телефон (0512)56-38-45, (0512)56-39-41 
Адреса електронної пошти особи

mk.14@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 15.07.2003 р.
Дата запису: 15.07.2003 р.
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: А01 №491124
Номер запису в ЄДР: 1 522 107 0004 004530 
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 28.12.2006 р. №6581, реєстраційний номер 16101891, серія та номер свідоцтва ІК № 16, дата видачі свідоцтва 28.12.2006 р.
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 р.№1146

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-04-13/%D0%A0%D0%9A-1146.pdf

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

м. Миколаїв, вул. Робоча 2а, офіс 507

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

 

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://mk.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством