Загальна інформація

     Пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів бюджету м. Миколаєва здійснюється відповідно до Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017  № 32/7.

     Пільгове молодіжне кредитування, надання державної підтримки або безповоротної фінансової допомоги за рахунок коштів бюджету Миколаївської області здійснюється відповідно до Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 25.09.2020 року № 2 (нова редакція).

     Надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету м. Миколаєва здійснюється відповідно до Міської Цільової соціально - економічної програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/5.