Умови отримання

    Умови отримання пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів бюджету м. Миколаєва наведені у Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва (додаток 6 до Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки) зі змінами.

Проєкт кредитного договору

     Умови отримання пільгових довготермінових кредитів, державної підтримки або безповоротної фінансової допомоги за рахунок коштів бюджету Миколаївської області наведені у Порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області (додаток 3 до Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2026 роки у новій редакції) зі змінами.

Проєкт кредитного договору